RUM:s teckning
!

Under juli månad är telefonväxeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i turordning efter semestern.

Glad sommar!

Kontakt

Styrelse

Dudu Zuo

Ordförande

Telefon: 076 773 33 96

E-post: rum.norrbottensdistriktet@gmail.com

X